Μερικές προτάσεις για την ανάπτυξη της τεχνολογίας μπαταριών νατρίου αποθήκευσης ενέργειας

(1)Υποστήριξη της έρευνας και ανάπτυξης της επιστήμης των υλικών και της τεχνολογίας μηχανικής που σχετίζονται με Ενέργεια Stπορτοκαλί SαπέχθειαBατέρια

Από την εμπειρία ανάπτυξης ξένων χωρών, πολλά από τα αρχικά επιτεύγματα της μπαταρίας αποθήκευσης νατρίου προήλθαν από την έρευνα και ανάπτυξη εφαρμογών και την τεχνική ανακάλυψη που οργανώθηκε από το εθνικό τμήμα ενέργειας ή το τμήμα ενεργειακών χρηστών.Τον Ιανουάριο του 2020, το Υπουργείο Παιδείας, η Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων και η Εθνική Διοίκηση Ενέργειας διαμόρφωσαν από κοινού το Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη της Ειδικότητας Τεχνολογίας Αποθήκευσης Ενέργειας (2020-2024) (αναφέρεται ως Σχέδιο Δράσης), με στόχο να επιτάχυνση της ανάπτυξης της ειδικότητας της τεχνολογίας αποθήκευσης ενέργειας συντονίζοντας και ενσωματώνοντας πόρους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με βάση τη βασική ζήτηση της ανάπτυξης της βιομηχανίας αποθήκευσης ενέργειας.Επιταχύνετε την εκπαίδευση «προηγμένων, εξελιγμένων και ελλιπών» ταλέντων στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας, λύνοντας κοινές τεχνολογίες και τεχνολογίες συμφόρησης, ενισχύστε την ικανότητα της βιομηχανίας να αντιμετωπίζει βασικές και βασικές τεχνολογίες και ανεξάρτητη καινοτομία και προωθήστε την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας της αποθήκευσης ενέργειας βιομηχανία μέσω της ολοκληρωμένης ανάπτυξης της βιομηχανίας και της εκπαίδευσης.Το σχέδιο δράσης θα δώσει ισχυρή ώθηση στην ανάπτυξη της βιομηχανίας αποθήκευσης ενέργειας.Για να βελτιωθεί η τεχνική ωριμότητα των μπαταριών αποθήκευσης νατρίου με ανεξάρτητα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην Κίνα, θα πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στην έρευνα και ανάπτυξη σχετικών βασικών υλικών.Το πιο σημαντικό, από στρατηγικό επίπεδο, θα πρέπει να οργανωθούν επιχειρήσεις και ερευνητικά ιδρύματα υψηλής ποιότητας με ίδρυμα έρευνας και ανάπτυξης για τη διεξαγωγή έρευνας τεχνολογίας μηχανικής και την παροχή σχετικής υποστήριξης έργων.Εστίαση στην επίλυση του προβλήματος «συμφόρησης» στην μπαταρία αποθήκευσης νατρίου και στην προώθηση της αναβάθμισης της μπαταρίας αποθήκευσης νατρίου με βάση την ξένη εμπειρία, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ώριμη ανάπτυξη του συστήματος τεχνολογίας μπαταριών αποθήκευσης νατρίου της Κίνας σε σύντομο χρονικό διάστημα

239 (1)

(2) Προώθηση της συσσώρευσης και ανάπτυξης βιομηχανιών ανάντη και κατάντη που σχετίζονται μεαποθήκευση ενέργειαςμπαταρίες νατρίου

Η βιομηχανική κλίμακα είναι βασικός παράγοντας για την ανάπτυξη μπαταριών νατρίου αποθήκευσης ενέργειας.Ο σχηματισμός ορισμένου αριθμού βιομηχανικών συμπλεγμάτων είναι απαραίτητος για τη μείωση του κόστους κατασκευής των μπαταριών νατρίου αποθήκευσης ενέργειας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην αγορά των μπαταριών νατρίου αποθήκευσης ενέργειας.Στα μεσαία και τελευταία στάδια της βελτίωσης της τεχνολογικής ωριμότητας των μπαταριών νατρίου αποθήκευσης ενέργειας, η συσσώρευση και η ανάπτυξη των βιομηχανιών ανάντη και κατάντη που σχετίζονται με τις μπαταρίες νατρίου αποθήκευσης ενέργειας αποτελεί βασικό μέρος της πραγματικής εφαρμογής των μπαταριών νατρίου αποθήκευσης ενέργειας.Καθοδηγήστε το κοινωνικό κεφάλαιο, σχεδιάστε τη βιομηχανική αλυσίδα γύρω από την αλυσίδα τεχνολογικής καινοτομίας, ενισχύστε την ενοποίηση τεχνολογίας, κεφαλαίου και βιομηχανίας και βελτιώστε την αποδοτικότητα χρήσης των πόρων μέσω της συνεργασίας και του συντονισμού της βιομηχανικής αλυσίδας και ενισχύστε την ανταγωνιστικότητα της αγοράς των μπαταριών νατρίου αποθήκευσης ενέργειας.Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μεγάλης κλίμακαςμπαταρία νατρίου αποθήκευσης ενέργειαςτα έργα επίδειξης είναι μια ευκαιρία για την προώθηση της ανάπτυξης σχετικών βιομηχανιών ανάντη και κατάντη, και αναμένεται ότι η ανάπτυξη των μπαταριών νατρίου αποθήκευσης ενέργειας της χώρας μου θα εισέλθει στον γρήγορο δρόμο ενός ενάρετου κύκλου.

239 (2)

(3) Καθιέρωση και βελτίωση των σχετικών προτύπων γιααποθήκευση ενέργειαςμπαταρίες νατρίου και να προωθήσουν την κατασκευή πλατφορμών αξιολόγησης μπαταριών νατρίου υψηλής θερμοκρασίας

Από το 2018, τα συχνά ατυχήματα πυρκαγιάς στο εσωτερικό και στο εξωτερικό έχουν ρίξει κρύο νερό στον αρχικό κλάδο αποθήκευσης ενέργειας και έχουν κάνει την ασφάλεια της αποθήκευσης ενέργειας στο επίκεντρο της κοινής γνώμης.Ορισμένοι ειδικοί του κλάδου πιστεύουν ότι το ατύχημα στην αποθήκευση ενέργειας δεν είναι ένα απλό τεχνικό πρόβλημα, αλλά ένα τυπικό πρόβλημα.Τα πρότυπα είναι η περίληψη της τεχνολογικής ανάπτυξης και πρέπει επίσης να καθοδηγούνται από πολιτικές και κανονισμούς από πάνω προς τα κάτω.Η Εθνική Διοίκηση Ενέργειας, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές, έχει εκδώσει πολλά έγγραφα για την προώθηση της τυποποίησης της αποθήκευσης ενέργειας και απαιτεί τη δημιουργία ενός πιο συστηματικού προτύπου συστήματος αποθήκευσης ενέργειας.Ως νέος τύπος τεχνολογίας αποθήκευσης ενέργειας, οι μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας νατρίου είναι ιδιαίτερα προβληματικές ελλείψει σχετικών προτύπων.Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να θεσπιστούν και να βελτιωθούν σχετικά πρότυπα δοκιμών και αξιολόγησης.Εάν η χώρα μου εισαγάγει σχετικά βιομηχανικά πρότυπα για τις μπαταρίες νατρίου αποθήκευσης ενέργειας, ή ακόμη και εθνικά πρότυπα, πιστεύεται ότι θα μπορέσει να προωθήσει την εμπορική ανάπτυξη μπαταριών νατρίου αποθήκευσης ενέργειας σε μεγάλο βαθμό.Βάσει των σχετικών προτύπων, οι φορείς πιστοποίησης μπορούν να προωθήσουν την κατασκευή πλατφορμών αξιολόγησης μπαταριών νατρίου υψηλής θερμοκρασίας, ώστε να παροτρύνουν την τυποποίηση και τυποποίηση της ανάπτυξης μπαταριών νατρίου αποθήκευσης ενέργειας από πολιτική άποψη, και να θέσουν μια γερή βάση για τη μεγάλη εφαρμογή κλίμακας και ομαλή ενσωμάτωση με την αγορά εφαρμογών.

239 (3)


Ώρα δημοσίευσης: Δεκ-27-2021