Διαχείριση προσωπικού

Οι ιδανικοί υπάλληλοι της iSPACE είναι άνθρωποι που είναι παθιασμένοι, καινοτόμοι, πρωτότυποι και ανταγωνιστικοί και που δείχνουν αποφασιστικότητα και πρωτοβουλία.

Ø Συνεχής καινοτομία και βάζοντας πρώτα τους πελάτες
Ø Δουλεύοντας δημιουργικά και αυτόνομα με ομαδικό πνεύμα

246

Αυτοδιαχείριση και Δημιουργικότητα

Αναλάβετε ευθύνη σε όλα τα θέματα και αναλάβετε πρωτοβουλίες.

Απελευθερωθείτε από τους συμβατικούς τρόπους για να ακολουθήσετε νέες ιδέες και να σκεφτείτε έξω από το κουτί.

Σεβασμός στην Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια

Σεβαστείτε τη διαφορετικότητα και την αξιοπρέπεια των ατόμων.

Θεωρήστε τους ανθρώπους ως το πιο σημαντικό αγαθό

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων

Παρέχετε την ευκαιρία και την εκπαίδευση στα άτομα να επιδείξουν τις δυνατότητές τους στο μέγιστο.

 

Επιβράβευση με βάση την απόδοση

Θέστε έναν απαιτητικό στόχο και κάντε σταθερά επιτεύγματα.
Αξιολογήστε και αποζημιώστε δίκαια ώστε να αντικατοπτρίζονται βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα επιτεύγματα.

346336