Σκάφος αναψυχής

Η πρωτοποριακή τεχνολογία αποτελεί τον πυρήνα του χαρτοφυλακίου προϊόντων αυτοκινητοβιομηχανίας μας και μας επιτρέπει να κατασκευάζουμε εξαιρετικά ανταγωνιστικές λύσεις ιόντων λιθίου σε επίπεδο συστήματος, μονάδας και κυψέλης.